FRANÇAIS ITALIEN CORSE

FRANCESE ITALIANO CORSO


Je parle français Parlo italiano Parlu corsu
bonjour - bonsoir - bonne nuit - au revoir buongiorno - buonasera - buonanotte - arrivederci bonghjornu - bona sera - bona notte - avvedeci
s'il vous plaît - merci per favore/per piacere - grazie pè piacè - grazie
enchanté - bon appétit - à votre santé è un piacere - buon appetito - alla tua salute mi face piacè - bon appetitu - a salute
Comment ça va ? Ça va ! Come stai? Come sta? Tutto bene! Cumu va ? Va bè !
Attends ! Viens ici. Aspetta! Vieni qui. Aspetta ! Veni qui
Et vous, qui êtes-vous ? E Lei, qui è? È voi, quale site
Je m'appelle... Je suis le cousin de... Mi chiamo... Sono il cugino di... Mi chjamu... Sò u cuginu di...
Ta belle fille est une commère. Tua nuora è una pettegola. A to nora hè un puttachjone.
Il fait froid, il neigera ce soir. Fa freddo, stasera nevicherà. Fa u fretu, stasera niverà
Mon bras droit me fait mal. Mi fa male il braccio destro. U mo bracciu dirittu mi face male.
Fais-moi voir tes doigts. Fammi vedere le dita. Fammi vede e to dite.
Les abeilles font le miel. Le api fanno il miele. L'ape fàcenu u mele.
Le chat joue avec une balle. Il gatto gioca con una palla. U ghjattu ghjoca cù una palla.
La truite se mange bien cuite. La trota si mangia ben cotta. A truìta si manghja bella cotta.
À moi, un morceau de pain me suffit. A me, basta un pezzo di pane. A mè, mi basta un pezzu di pane.
Ce jambon est meilleur que l'autre. Questo prosciutto è migliore dell'altro. Ssu prisuttu hè più bonu ché l'altru.
En été, nous allons à la mer. D'estate andiamo in mare. D'estate andemu à u mare.
Vous êtes arrivés à temps. Siete arrivati in tempo. Site ghjunti ghjustu à tempu.
Je veux que vous soyez à la maison à huit heures trente. Voglio che torniate a casa alle otto e mezza. Vogliu chè vo sìate in casa à ott'ore è mezu.

Dernière modification de cette page : 22/11/2020.